V-League
Vi 07:00
V-League
Sa 07:00
Que encontraras en esta pagina?

Conoce los equipos favoritos y sus cuotas de V-League con nuestros Pronósticos y Predicciones Serás sorprendida...

Mañana 07:00
Vi 07:00
1
52.9%
52.9%
X
26.2%
26.2%
2
20.8%
20.8%
1-0
14.6%
btts
43.8%
Sa 08:00
Sa 08:00
1
34.4%
34.4%
X
30.0%
30.0%
2
35.6%
35.6%
1-1
13.5%
btts
42.0%
Sa 09:15
Sa 09:15
1
50.0%
50.0%
X
25.8%
25.8%
2
24.2%
24.2%
1-0
12.6%
btts
48.6%
1
47.3%
47.3%
X
26.3%
26.3%
2
26.3%
26.3%
1-1
12.5%
btts
49.0%
1
61.8%
61.8%
X
22.3%
22.3%
2
15.8%
15.8%
1-0
13.2%
btts
46.1%
Do 09:15
Do 09:15
1
58.8%
58.8%
X
24.5%
24.5%
2
16.7%
16.7%
1-0
15.3%
btts
41.8%
01.
(01.)
34
+12
26:14
10-04-02
16
02.
(02.)
28
+11
22:11
09-01-06
16
03.
(03.)
28
+05
25:20
08-04-04
16
04.
(04.)
27
+06
25:19
08-03-05
16
05.
(05.)
22
+03
16:13
05-07-03
15
06.
(06.)
22
+01
17:16
06-04-06
16
07.
(07.)
21
+05
18:13
06-03-06
15
08.
(08.)
19
-05
14:19
05-04-07
16
09.
(09.)
19
-10
19:29
05-04-07
16
10.
(10.)
17
-05
15:20
04-05-06
15
11.
(11.)
15
-05
17:22
04-03-08
15
12.
(12.)
15
-09
21:30
03-06-07
16
13.
(13.)
13
-09
13:22
03-04-09
16
2
3.70
+0.23
1
29.8%
29.8%
1-1
27.6%
27.6%
2
42.5%
42.5%
1-1
13.0%
btts
47.5%
0 - 1
27'
Bruno de Sousa
R. Gordon
87'
1 - 1
T. B. Hoang
21'
Nguyen Van Minh N. Q. Chau
46'
68'
T. N. Nguyen Nguyen Van Toan
71'
A. Hoang Tran Bao Toan
Trieu Viet Hung P. N. Nguyen
73'
Nguyen Hai Huy Le Manh Dung
78'
78'
Pham Trung Hieu A. H. Nguyen
84'
87'
H. T. Cao Bruno de Sousa
 • 52%
  Tiempo de posesion
  48%
 • 86
  Ataques peligrosos
  68
 • 06
  Disparos totales
  05
 • 06
  Esquinas
  04
 • 1
  2.10
  +0.08
  1
  51.5%
  51.5%
  X
  25.1%
  25.1%
  0-2
  23.4%
  23.4%
  0-2
  3.69%
  btts
  50.0%
  0 - 1
  69'
  Matheus Vieira
  0 - 2
  90'+4
  N. Olsen
  29'
  Bùi Xuân Quý
  36'
  Cao Văn Triền Bùi Xuân Quý
  Lâm Ti Phông Hoàng Vũ Samson
  46'
  46'
  Phạm Công Hiển Hoàng Minh Tuấn
  Võ Huy Toàn L. Nguyễn
  58'
  65'
  Nguyễn Hồng Sơn Huỳnh Tấn Tài
  72'
  Nguyễn Nam Anh Matheus Vieira
  Nguyễn Trọng Long Nguyễn Công Thành
  87'
  90'+3
  Phạm Văn Phong
 • 64%
  Tiempo de posesion
  36%
 • 96
  Ataques peligrosos
  62
 • 11
  Disparos totales
  04
 • 14
  Esquinas
  02
 • 2
  3.30
  +0.19
  2-1
  44.6%
  44.6%
  X
  28.8%
  28.8%
  2
  26.5%
  26.5%
  2-1
  8.23%
  btts
  42.4%
  (11m) Zé Paulo
  02'
  1 - 0
  Đinh Tiến Thành
  54'
  2 - 0
  2 - 1
  61'
  J. Lynch
  01'
  Vũ Hữu Quý
  46'
  Hồ Tấn Tài Vũ Hữu Quý
  46'
  Trần Văn Trung Lý Công Hoàng Anh
  69'
  Nghiêm Xuân Tú Hà Đức Chinh
  Đinh Tiến Thành Đoàn Ngọc Hà
  70'
  72'
  Đỗ Văn Thuận
  Lê Quốc Phương Nguyễn Trọng Hùng
  74'
  Zé Paulo Hoàng Đình Tùng
  80'
  85'
  Nguyễn Xuân Nam Trần Văn Trung
 • 46
  Ataques peligrosos
  112
 • 04
  Disparos totales
  08
 • 03
  Esquinas
  01
 • 1
  2.50
  +0.11
  2-0
  35.6%
  35.6%
  X
  30.9%
  30.9%
  2
  33.5%
  33.5%
  2-0
  7.05%
  btts
  39.8%
  (OG) Jan
  50'
  1 - 0
  V. Mansaray
  67'
  2 - 0
  Pham Manh Hung
  28'
  46'
  46'
 • 69
  Ataques peligrosos
  18
 • 10
  Disparos totales
  01
 • 03
  Esquinas
  03
 • 1
  35.4%
  35.4%
  X
  30.6%
  30.6%
  0-1
  34.0%
  34.0%
  0-1
  13.2%
  btts
  40.6%
  0 - 1
  80'
  H. M. Nguyen
  32'
  X. T. Dinh
  34'
 • 50
  Ataques peligrosos
  41
 • 06
  Disparos totales
  07
 • 04
  Esquinas
  04
 • Sa 09:15
  Sa 09:15
  1
  1.50
  +0.03
  5-1
  68.3%
  68.3%
  X
  19.8%
  19.8%
  2
  11.9%
  11.9%
  5-1
  1.28%
  btts
  43.5%
  Lê Xuân Tú
  28'
  1 - 0
  Lucão do Break
  48'
  2 - 0
  Lucão do Break
  54'
  3 - 0
  Phạm Tuấn Hải
  65'
  4 - 0
  4 - 1
  87'
  Nguyễn Tiến Linh (11m)
  T. Mujan
  90'+3
  5 - 1
  V. Silađi Nguyễn Hai Long
  26'
  Lê Xuân Tú Phạm Tuấn Hải
  61'
  Đỗ Hùng Dũng T. Mujan
  61'
  63'
  Hồ Sỹ Giáp Eydison
  Nguyễn Văn Quyết Phạm Thành Lương
  72'
  Trương Văn Thái Quý Vũ Minh Tuấn
  72'
  76'
  G. N'Diaye Trương Dũ Đạt
  Nguyễn Văn Công
  86'
 • 57%
  Tiempo de posesion
  43%
 • 100
  Ataques peligrosos
  64
 • 08
  Disparos totales
  01
 • 04
  Esquinas
  02
 • Vi 14/10 07:00
  Vi 14/10
  1
  44.5%
  44.5%
  X
  29.1%
  29.1%
  2
  26.4%
  26.4%
  1-0
  14.8%
  btts
  41.7%
  Vi 14/10 08:00
  Vi 14/10
  1
  48.9%
  48.9%
  X
  24.9%
  24.9%
  2
  26.2%
  26.2%
  1-1
  11.8%
  btts
  53.4%
  1
  65.6%
  65.6%
  X
  21.3%
  21.3%
  2
  13.1%
  13.1%
  1-0
  14.3%
  btts
  42.4%
  Vi 14/10 09:15
  Vi 14/10
  1
  19.1%
  19.1%
  X
  26.0%
  26.0%
  2
  55.0%
  55.0%
  0-1
  15.3%
  btts
  42.0%
  Sa 15/10 07:00
  Sa 15/10
  1
  38.4%
  38.4%
  X
  27.7%
  27.7%
  2
  33.9%
  33.9%
  1-1
  13.1%
  btts
  48.7%
  Sa 15/10 09:15
  Sa 15/10
  1
  75.0%
  75.0%
  X
  15.8%
  15.8%
  2
  9.20%
  9.2%
  2-0
  12.5%
  btts
  47.2%
    V-League ≫ 2022
  Goleadores
  1
  Rimario Gordon
  13 Metas (01 11m)
  Rimario Gordon
  2
  Geovane Magno
  06 Metas (01 11m)
  Geovane Magno
  3
  Zé Paulo
  06 Metas (01 11m)
  Zé Paulo
  4.
  J. Lynch
  6 (00)
  5.
  S. Merlo
  6 (00)
  6.
  R. Bezerra Fernandes
  5 (01)
  7.
  P. Madeira Oliveira
  5 (00)
  8.
  J. Mpande
  5 (00)
  9.
  T. Nguyễn
  5 (02)
  10.
  V. Nguyễn
  5 (00)
  11.
  L. Gonçalves Silva
  4 (00)
  12.
  T. Hồ
  4 (00)
  13.
  H. Nguyễn
  4 (01)
  14.
  X. Nguyễn
  4 (00)
  15.
  C. Nguyễn
  4 (01)
  16.
  V. Nguyễn
  4 (00)
  17.
  H. Nguyễn Đức
  4 (00)
  18.
  T. Phạm
  4 (00)
  19.
  G. Santos Costa
  4 (00)
  20.
  V. Silađi
  4 (01)
  21.
  W. Adão Gomes
  3 (00)
  22.
  J. Almeida Santos
  3 (00)
  23.
  W. Brandão dos Santos
  3 (00)
  24.
  D. Green
  3 (00)
  25.
  Nguyễn Phi Hoàng
  3 (01)
  26.
  S. Olaleye
  3 (00)
  27.
  N. Olsen
  3 (00)
  28.
  G. Oseni
  3 (00)
  29.
  X. Phạm
  3 (00)
  30.
  ?. Phạm
  3 (00)
    V-League ≫ 2022
  Mala conducta
  1
  Trương Văn Thái Quý
  00 Rojo / 05 Amarillo
  Trương Văn Thái Quý
  2
  Dương Văn Khoa
  01 Rojo / 01 Amarillo
  Dương Văn Khoa
  3
  Đinh Viết Tú
  01 Rojo / 01 Amarillo
  Đinh Viết Tú
  3.
  Q. Nguyễn
  01/00
  4.
  D. Đỗ
  01/01
  5.
  K. Hồ
  00/04
  6.
  T. Huỳnh
  01/01
  7.
  J. Lynch
  01/02
  8.
  T. Nguyễn
  01/01
  9.
  M. Phạm
  00/04
  10.
  V. Tô
  00/04
  11.
  J. Almeida Santos
  00/03
  12.
  M. Barbosa Teixeira
  00/03
  13.
  V. Đậu
  00/03
  14.
  R. Gordon
  00/03
  15.
  S. Hồ
  00/03
  16.
  V. Nguyễn
  00/03
  17.
  H. Nguyễn Phong
  00/03
  18.
  M. Olaha
  01/00
  19.
  V. Phan
  00/03
  20.
  N. Quế
  01/00
  21.
  G. Sant'Ana Santos
  00/03
  22.
  A. Schmidt
  01/00
  23.
  V. Silađi
  00/03
  24.
  A. Silva Rocha Vieira
  01/00
  25.
  V. Trần
  01/00
  26.
  Đ. Trần
  00/03
  27.
  D. Trần
  00/03
  28.
  Đ. Trần
  01/00
  00/03
  30.
  T. Vũ
  01/00

  MEJORES Pronósticos V-League: conoce los equipos favoritos!

  Conoce los equipos favoritos y sus cuotas de V-League con nuestros Pronósticos y Predicciones Serás sorprendida...

  Copyright © 2013-2022 SocaPro Inc - Global Gateway 8, SC
  Sobre nosotros    Terminos y Condiciones     Contactenos